Boekhouding
& fiscaliteit
Boekhouding

Naargelang de omvang van uw boekhouding en uw specifieke wensen, zijn er verschillende   samenwerkingsvormen mogelijk :

 1.  Wij verzorgen de volledige boekhouding van uw bedrijf van A tot Z. U hoeft dus zelf niet te investeren in een boekhoudpakket en bijhorende opleidingen. 
 2. U boekt zelf de routine-transacties (bv. aankoopfacturen, verkoopfacturen, financiële verrichtingen) en wij boeken de niet-routine transacties.
 3. U verzorgt zelf de volledige boekhouding en wij controleren periodiek en boeken de afsluitingsposten.

Boekhoudkundige diensten :

 • Opmaken van B.T.W.-aangiftes
 • Opmaken van de B.T.W.-listings en IC-opgaves
 • Opmaken van de tussentijdse Balansen en Afrekeningen
 • Opmaken van Balans en Resultatenrekeningen
 • Opstellen van Jaarrekening en de neerlegging ervan bij de NBB
 • Opmaak van de winstberekening
 • Opmaak van wettelijke verslagen
 • Oprichten, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • Loonadministratie en sociaal advies
 • Fungeren als tussenpersoon bij de contacten met uw sociaal secretariaat
Fiscaliteit

Belastingen hebben een grote impact op elke vennootschap en elke persoon !
Een goed fiscaal advies leidt elke vennootschap of persoon naar de minst belaste weg, zonder hierbij de economische realiteit uit het oog te verliezen.

Het is van groot belang de juiste fiscale structuren te hanteren en de complexheid van de fiscale wetten te ontraffelen zodat uw belastingen tot een minimum kunnen herleid worden.

BAKAL kan u helpen met fiscale optimalisatie zodat potentiële negatieve gevolgen kunnen vermeden worden.

Hieronder een opsomming van enkele fiscale diensten die wij u kunnen aanbieden :

 • Invullen van personen- en vennootschapsbelasting en fiscale bijlagen
 • Verdedigen van uw belangen bij controles m.b.t. B.T.W., personen- en/of vennootschapsbelasting
 • Fiscale optimalisatie
 • Advies bij voorafbetalingen
 • Indienen van bezwaarschriften
 • Balansanalyse
 • Waardebepalingen
 • Begeleiding bij de contacten met uw bank.
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van  investeringen
 • Formaliteiten bij de opstart, wijziging en stopzetting van een activiteit
 • Begeleiding bij de overname van een onderneming
Startersbegeleiding

Als beginnende ondernemer volstaat het de dag van vandaag niet meer om enkel creatief, moedig of ijverig te zijn !
Een eigen zaak opstarten is niet evident zoals velen wel denken.

Het is daarom uiterst belangrijk dat u, voordat u van start gaat met een eigen bedrijf, juist geadviseerd wordt !

Hieronder een overzicht van de zaken die moeten gebeuren bij het opstarten van uw eigen onderneming en waarbij wij u van dienst kunnen zijn :

 • Samen met u nagaan of uw startende onderneming economisch haalbaar is.
   
 • Enkele vragen die men zich moet stellen :
  - Wie zijn mijn mogelijke concurrenten ?
  - Is de locatie van mijn bedrijf geografisch wel goed gelegen ?

  - Is de sector waarin ik mij ga begeven wel lonend, rekening houdende met de  economische context ?
  - Wat zijn de vaste en variabele kosten?
   
 • Nagaan of u wel over de nodige diploma's en/of vergunningen beschikt ?
 • Advies naar de keuze van de ondernemingsvorm (eenmanszaak of vennootschap)
 • Opstellen van een financieel plan, budgettering (is eventueel nodig voor het opstarten van een vennootschap en/of voor de aanvraag van bedrijfskredieten)
 • Aanvraag van een ondernemingsnummer (KBO)
 • Aanvraag van een B.T.W.-nummer
 • Aanvraag van een registratienummer
 • Aansluiting bij een "sociaal secretariaat" voor zelfstandigen
 • Afsluiten van verzekeringspolissen
 • Begeleiding bij de eventuele overname van een bestaande handelszaak of vennootschap

"Ik zie de bomen niet meer door het bos" is een veel terugkomende uitdrukking bij startende ondernemers. Bij BAKAL willen wij u graag gidsen om op een vlotte manier door het bos te geraken !