Boekhouding
& fiscaliteit
OVERBRUGGINGSKREDIET - Update 04/04/2021

Beste Klant 

Welk overbruggingsrecht is nu wel of niet, nog of niet meer,  voor wie,  in welke werksituatie, van toepassing ?  

Hierbij vindt u het schema en de aanvulling welke door Acerta (informatief) werd ter beschikking gesteld.   Dit is van toepassing bij alle 'sociale secretariaten' , het is nl. wetgeving.  Vergeet niet om maandelijks het overbruggingsrecht bij uw sociaal secretariaat aan te vragen.    

Lees verder hieronder na mijn reminder m.b.t  Vlaio.

Immers  vergeet bij Vlaio niet om maandelijks te kijken of u of uw vennootschap in aanmerking komen voor een premie van het  Vlaamse  Gewest .   Bent U in het Brussels- of Waals gewest gevestigd, dan dient u zich tot die website te richten.  

Dit is een aanvulling op het schema van 2021, bijv. take away : horeca kan ook!

In het Overlegcomité van 24 maart werden een aantal maatregelen genomen in verband met het dubbel overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting voor maart en april. 

1 Rechtstreeks gedwongen volledige onderbreking

            Uitzondering : take away, click & collect en nachtwinkels


2 Zelfstandigen (60%) afhankelijk van sector met gedwongen volledige onderbreking

3 Niet-essentiële winkels krijgen de uitkering enkel bij een volledige sluiting. 

            Uitzondering : take away, click & collect 


Loontrekkende activiteit toegelaten

Vervangingsinkomen toegelaten (maar er geldt cumulplafond)


1 Rechtstreeks gedwongen volledige onderbreking

De zelfstandige moet van de overheid verplicht de volledige zelfstandige activiteit onderbreken (minstens 1 dag). Dan heeft hij recht op het dubbele crisis-overbruggingsrecht

In een onderneming met meerdere zelfstandigen wordt gekeken naar de activiteit van de zelfstandige. Elke zelfstandige die zijn activiteit verplicht volledig moet onderbreken heeft recht op het dubbele crisis-overbruggingsrecht, ook al blijven andere zelfstandigen in de onderneming nog aan het werk in een andere activiteit die niet verplicht moet sluiten.

De volgende niet-medische contactberoepen moeten volledig sluiten vanaf 27 maart : 

·         de schoonheidssalons

·         de niet-medische pedicurezaken

·         de nagelsalons

·         de massagesalons

·         de kapperszaken en barbiers

·         de tatoeage- en piercingsalons

Zij krijgen het dubbele overbruggingsrecht in maart en april als aan alle voorwaarden voldaan is. 

De reisbureaus krijgen het dubbele overbruggingsrecht voor maart en april. Voor de maand mei zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden. 

Toegelaten activiteiten

·         take away, click & collect, nachtwinkels 


2 Zelfstandigen (60%) afhankelijk van sector met gedwongen volledige onderbreking

De zelfstandige is afhankelijk (60%) van verplicht gesloten sectoren en onderbreekt de volledige activiteit gedurende de volledige maand. Dan heeft hij recht op het dubbele crisis-overbruggingsrecht.

MAAR als hij zijn activiteit niet volledig onderbreekt, kan hij alleen nog bij omzetdaling een beroep doen op de tweede pijler van het overbruggingsrecht.

3 Niet-essentiële winkels

De niet-essentiële winkels mogen hun activiteiten verderzetten, maar enkel op de volgende manier :

·         via een systeem van winkelen op afspraak

·         via een systeem van click&collect

·         of via een systeem van leveren. 


Zelfstandigen, die verder werken op afspraak krijgen geen dubbel overbruggingsrecht. Zij kunnen het overbruggingsrecht omzetdaling aanvragen. 
Enkel wie volledig stopzet, krijgt het dubbele overbruggingsrecht. Click&collect of take away blijft altijd toegelaten. 

Wat betekent dit voor maart?

·         De zelfstandige die sinds 27 maart 2021 werkt met een systeem van "winkelen op afspraak", krijgt in maart geen dubbele uitkering.

·         De zelfstandige die in een ereverklaring duidelijk aantoont dat hij geen gebruik kan maken van het systeem van winkelen op afspraak van 27 tot en met 31 maart, krijgt de dubbele uitkering.

·         De winkel moet dus volledig gesloten zijn van 27 maart tot en met 31 maart. 

·         Enkel click&collect is toegestaan

 

Wat betekent dit voor april? 

·         Als de winkel open blijft via een systeem van "winkelen op afspraak" is er geen recht op de dubbele uitkering. 

·         De zelfstandige die in een ereverklaring aantoont dat hij geen gebruik zal kunnen maken van het systeem van winkelen op afspraak van 1 april tot en met 25 april (voorlopige einddatum), krijgt de dubbele uitkering.

·         De winkel met dus volledig gesloten blijven.

·          Enkel click&collect is toegestaan.


Wat moet er in de ereverklaring staan?
Het fonds kan enkel voortgaan op hetgeen de zelfstandige in zijn ereverklaring schrijft. Hij moet aangeven dat hij niet kan werken omdat de activiteit er zich niet toe leent, omdat hij geen personeel genoeg heeft, omdat het niet rendabel is, …. Er moeten geen bewijsstukken toegevoegd worden.


Loontrekkende activiteit toegelaten

De zelfstandige mag daarnaast in loondienst werken. Als de zelfstandige activiteit hierdoor een bijberoep wordt, heeft hij alleen recht op (een volledige of halve) uitkering als zijn voorlopige bijdragen voldoende hoog zijn.

Vervangingsinkomen beperkt toegelaten

Een vervangingsinkomen is toegelaten maar wordt afgetrokken van het overbruggingsrecht (zie bedrag uitkering - cumulplafond). Dit kan enkel op voorwaarde dat er nog een zelfstandige activiteit over is om te onderbreken omwille van de coronamaatregelen. Wie al een volledige maand zijn activiteiten heeft onderbroken door een andere reden (bv. ziekte, voltijdse moederschapsrust) heeft dus geen recht op deze cumul.

Boekhouding 2de kwartaal 2019 13/07/2019

Geachte klant,

 

Gelieve de boekhouding van het 2de kwartaal 2019 zo snel mogelijk binnen te brengen !

Naar jaarlijkse gewoonte dienen de B.T.W.- aangiftes van het 2de kwartaal ingediend te worden uiterlijk op 9 augustus 2019.

Let echter wel op voor de betalingen, gezien hiervoor geen uitstel is !  

De betalingen dienen uiterlijk op 22 juli op de rekening van de BTW administratie te staan. Daarom adviseren wij u om uw boekhouding tijdig binnen te brengen zodat u het werkelijk te betalen bedrag kan overschrijven.  Bent u niet in die mogelijkheid, dan dient u voor 22/7 minstens het verschuldigd bedrag van het 1ste kwartaal te betalen.

Heeft u in mei en juni voorschotten betaald dan dient U dit voorschot ook in juli te betalen.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren    

Met vriendelijke groeten,

BAKAL

Hilde Loffens

+32 475 71 11 99


hilde.loffens@bakal.be

www.bakal.be

BAKAL heeft een website ! 05/01/2011

Wij wensen u van harte welkom op onze website, die online is sedert 1 januari 2011 ! 

Waarom een website laten ontwikkelen voor een boekhoudkantoor ?

Enerzijds wensen wij onze klanten, maar ook andere geïnteresseerden, beter te informeren over de diensten van ons kantoor.

Anderzijds willen wij u langs deze weg op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Dit zal gebeuren via periodieke mailings en/of ook via onze rubriek "NIEUWS" waar wij geregeld belangrijke berichten zullen op vermelden die u kunnen aanbelangen.

Uiteraard zijn voorstellen en nieuwe ideeën altijd welkom !